Fel utgå från att alla barn behöver förskola

(Replik publicerad i Göteborgs-Posten 2016-01-28)

Det räcker inte att minska barngrupperna i förskolan. Forskningen visar nämligen också att många barn inte klarar av att gå på förskola alls. Det behövs alternativ även för dessa barn, skriver Susanne Nyman Furugård.

Det är verkligen hög tid att ”politiker tar forskning om barn och villkor för barns välmående och lärande” på allvar, som tre professorer på Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet skriver på GP Debatt (20/1). Men att enbart använda detta till att reglera storleken på barngrupperna i förskolan, som de föreslår, är inte att ta forskningen på allvar. Den visar även att det finns många barn som inte alls har behov av förskolegrupper.

Det är otydligt vilken forskning professorerna vill att politikerna ska titta på, utöver deras egen kring gruppstorlek. De nämner dock ”barngruppens sammansättning” som en viktig faktor, vilket torde handla om barns olikheter och individuella behov. Detta har bland annat belysts i internationellt välrenommerad forskning om medfödda personlighetsdrag som introversion och högkänslighet.

Många är introverta

33 – 50 procent av alla barn (och vuxna) är introverta. Enligt psykologen Carl Jung och efterföljande forskning har de ett stort behov av att få vara för sig själva och reflektera, medan de fort tappar energi i aktiviteter med andra. Det behovet är inte möjligt att tillgodose i dagens stora förskolegrupper, inte heller om de minskar från genomsnittet 17 barn till 15 som regeringen har som mål. För barn med hög grad av introversion kan behovet vara så litet som ett fåtal eller noll barn i gruppen.

15 – 20 procent av alla barn (och vuxna) är högkänsliga. Enligt psykologen Elaine Arons forskning innebär det att de tar in en mycket större mängd intryck från sin omgivning än icke högkänsliga, samt bearbetar informationen längre och djupare. Detta leder till att de lätt blir överstimulerade och behöver dra sig undan för att få vara ifred. Majoriteten av de högkänsliga barnen är också introverta, vilket ytterligare förstärker deras behov av ensamhet. För dessa är behovet sannolikt nära eller lika med noll barn i gruppen.

Dags att ta forskningen på allvar

Det är dags att politikerna tar den här forskningen på allvar och inser att det måste finnas alternativ till förskola för de barn som har andra behov, exempelvis hemmaomsorg. Detta skulle även bidra till att minska trycket på förskolan och ge den möjlighet att förbättra kvaliteten för de barn som behöver den, vilket bekräftas av förskolechefen Vesna Birkedahl på GP Debatt (22/1) där hon föreslår ett återinförande av vårdnadsbidraget. Jag hoppas att även professorerna är beredda att väga in denna forskning även om det kräver en revidering av deras utgångspunkt att ”förskolan är viktig och rolig för barn” – för det gäller inte alla.

Susanne Nyman Furugård
Journalist och grundare av föräldrauppropet Hållbar familjepolitik NU
Författare till ”Värdera det ovärderliga” och ”Familjepolitikens ekonomi”

Det här inlägget postades i 2016. Bokmärk permalänken.