Om Hållbar familjepolitik NU

Hållbar familjepolitik NU är en research- och opinionssida som granskar familjepolitiken och dess konsekvenser för barn, föräldrar och samhället, vilket media missat och makthavarna döljer.

En mängd forskning visar att den ökande psykiska ohälsan bland unga hänger ihop med hur lite tid barnen tillbringar med sina föräldrar. Vilket i sin tur beror på familjepolitiken som pressar föräldrar att lämna bort sina barn från cirka ett års ålder. Även många föräldrar drabbas hårt och denna ohälsa kostar samhället oerhört mycket. Krasst ekonomiskt går den svenska barnomsorgsmodellen med förlust varje år. På lång sikt är den katastrofal: barnen är Sveriges främsta framtidsresurs, utan trygga och friska unga människor finns det ingen som kan ta över samhället efter oss. Det är en ohållbar familjepolitik.

Sidan är helt obunden partipolitiskt och vill bidra till att förändra familjepolitiken så att den baseras på modern forskning om barns omsorgsbehov och ger föräldrar större möjligheter att ge sina barn den tid de behöver. Detta är också kravet i namninsamlingen Power to Parents 2018 som började hösten 2016 av Hållbar familjepolitik NU och Hemmaföräldrars nätverk och som kommer att pågå fram till valet 2018.

Hållbar familjepolitik NU startades 2014 och drivs av Susanne Nyman Furugård.