Om Hållbar familjepolitik NU

Hållbar familjepolitik NU är en research- och debattplattform som granskar familjepolitiken och dess konsekvenser för barn, föräldrar och samhället, vilket media missat och makthavarna döljer.

En mängd forskning visar att den ökande psykiska ohälsan bland unga hänger ihop med hur lite tid barnen tillbringar med sina föräldrar. Vilket i sin tur beror på familjepolitiken som pressar föräldrar att lämna bort sina barn från cirka ett års ålder. Även många föräldrar drabbas hårt och denna ohälsa kostar samhället oerhört mycket. Krasst ekonomiskt går den svenska barnomsorgsmodellen med förlust varje år. På lång sikt är den katastrofal: barnen är Sveriges främsta framtidsresurs, utan trygga och friska unga människor finns det ingen som kan ta över samhället efter oss. Det är en ohållbar familjepolitik som inte uppfyller FN:s definition av hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Plattformen är helt obunden partipolitiskt och vill bidra till att förändra familjepolitiken så att den baseras på modern forskning om barns omsorgsbehov och ger föräldrar större möjligheter att ge sina barn den tid de behöver. Den namninsamling för detta som Hållbar familjepolitik NU startade 2014 har hösten 2016 uppgått i en ny namninsamling inför valet 2018, Power to Parents, som samlar fler krafter och nätverk.

Hållbar familjepolitik NU grundades och drivs av Susanne Nyman Furugård.