Myten om ”den generösa svenska föräldraförsäkringen”

Föräldraförsäkringen består av flera delar: föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB), mammaledighet, pappaledighet och rätt till förkortad arbetstid. När politiker med flera påstår att Sverige har en så “generös föräldraförsäkring” är det oftast föräldraledigheten som de pekar på. Men Sverige är inte särskilt generöst i internationell jämförelse, utan kommer på 15:e plats bland OECD-länderna med hänsyn tagen till längd, ersättningsnivå och medelinkomst i respektive land.

Detta säger naturligtvis inte allt om vilket land som är mest generöst. Inkomstskatten påverkar ju vad föräldrarna får i pengar netto. Där är Sverige mycket mer ogeneröst än många andra länder i Europa, genom att inte tillåta sambeskattning. Dessutom betalar vi mycket i form andra skatter som sammantaget gör att Sverige har bland världens högsta skattetryck, vilket gör det svårare för föräldrar att spara pengar till föräldraledighet såsom människor lättare kan göra i länder med lägre skattetryck. I stället blir vi helt beroende av statens välvilja och när föräldraledigheten är slut tar en mycket ogenerös familjepolitik vid, där samhället med ekonomiska styrmedel tvingar föräldrar att skiljas från sina barn utan hänsyn till barnens behov, se Myten om ”det fria valet”.