Publikationer

“Familjepolitikens ekonomi” av Susanne Nyman Furugård

“Värdera det ovärderliga – för en hållbar familjepolitik” av Susanne Nyman Furugård (Recito Förlag 2010)