Värdera det ovärderliga – för en hållbar familjepolitik

Debattboken ”Värdera det ovärderliga – för en hållbar familjepolitik” av Susanne Nyman Furugård gavs ut i augusti 2010 på Recito Förlag.

Boken går att beställa till självkostnadspris 100 kr inkl porto genom att mejla till: hallbarfamiljepolitik (AT) gmail.com. Ange antal exemplar samt fullständig postadress.

Baksidespresentation: “Susanne Nyman gör med denna bok ett personligt bokslut av 20 års erfarenheter av att arbeta med ansvarsfrågor i två “familjeföretag”: som rådgivare i hållbar affärsutveckling och som fyrabarnsmamma. Två vitt skilda världar, kan tyckas, fastän de egentligen har så mycket att lära av varandra. I grunden handlar det om ekonomi, hur vi hushållar med de resurser vi är beroende av. Dagens familjepolitik misshushållar gravt med samhällets främsta resurs, barnen, menar hon. Den ökande psykiska ohälsan bland unga bäddar för mycket stora samhällskostnader. En sådan familjepolitik är både oekonomisk, orättvis och ohållbar.”