Replik på artikel i Fokus: Osaklig vulgärargumentation som struntar i barnen

Tidningen Fokus vägrar ge oss replik på artikeln ”Djävulsk skuldbeläggning” där Elsa Westerstad anklagar vårt föräldraupprop Hållbar familjepolitik NU för att skuldbelägga föräldrar och vara ”nitiska förskolemotståndare”. Som stöd för detta refererar hon till ett liknande angrepp på oss av Johannes Forssberg i Expressen förra sommaren under rubriken ”Förskolan är inte djävulen”.

Fokus redaktionschef och ansvariga utgivare Anna Körnung motiverar sitt beslut med att vi inte är omnämnda med namn i Fokus artikel, trots att vi namnges i Expressen-artikeln som Fokus tydligt informerar om och länkar till. I stället hänvisar hon oss till att använda kommentarsfältet på deras hemsida eller skriva en insändare. Detta tillhör inte god publicistisk sed och ansvar, men rimmar tyvärr väl med den låga journalistiska nivån i artikeln.

Det skulle inte ha krävts mycket research av Elsa Westerstad för att inse att vårt föräldraupprop har ett helt annat fokus. Vi trycker på politikerna, vilket framgår av såväl namnet – Hållbar familjepolitik NU – som vår hemsida och allt material vi publicerat, inklusive replik till Expressen.

Vi utgår från barnen och deras behov, vilket Elsa Westerstad inte ägnar ett ord åt. I stället exploaterar hon föräldrars utsatthet utan att nämna barnens utsatthet. Vi belyser den ökande psykiska ohälsan bland unga (och föräldrar) och den forskning som visar på ett samband med familjepolitikens snäva ramar. Vi vill – tvärtemot vad hon påstår – lätta på pressen på föräldrarna genom ökad valfrihet i barnomsorgen.

Antingen har Elsa Westerstad helt missförstått hela debatten eller så snedvrider hon medvetet för att belägga sin tes. Oavsett blir resultatet ren vulgärargumentation i en viktig sakfråga som förtjänar bättre än så. Att hantera fakta och information på detta sätt är dessutom djupt oetiskt rent journalistiskt och vi finner det anmärkningsvärt att så oseriöst material publiceras i tidningen Fokus, som tidigare visat en ambition att argumentera sakligt i samhällsfrågor.

Det här inlägget postades i 2015. Bokmärk permalänken.