Fortsatt förmynderi mot föräldrar stärker inte barns rättigheter

Replik på debattartikel av barnminister Åsa Regnér i Dagens Samhälle 16 mars 2015

Regeringens initiativ för att stärka barns rättigheter är ett oseriöst utanpåverk. Den struntar i alla barn och unga som mår dåligt men som inte behöver hjälp av socialtjänsten utan mer tid med sina föräldrar.

Sverige är inte ett av världens bästa länder att växa upp i och kommer inte att bli det heller med de insatser som barnminister Åsa Regnér aviserar. För hon och regeringen ser inte alla barn som mår dåligt, utan bara de som hamnar under socialtjänstens lupp. Fastän långt fler skulle må bättre av mer tid med sina föräldrar, vägrar regeringen att ompröva familjepolitiken som tagit tiden ifrån dem.

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige de senaste 20 åren saknar motstycke internationellt sett, enligt forskare. Cirka 200 000 unga i åldrarna 0-24 år fick psykofarmaka 2013, lika många fick psykiatrisk vård, cirka 150 000 självskadade sig, nära 100 000 led av ätstörningar, drygt 80 000 blev mobbade och cirka 4 500 gjorde självmordsförsök, visar rapporten Familjepolitikens ekonomi 3.0.

En rad studier har funnit att otrygg anknytning är en gemensam riskfaktor för dessa symptom på psykisk ohälsa. För att ett barn ska utveckla en trygg anknytning krävs – enligt väletablerad forskning – obruten närhet till anknytningspersonen i minst tre år, därefter tillgänglighet vid behov vilket naturligtvis varierar eftersom barn är olika. Detta ryms inte inom familjepolitikens snäva ramar, som tvingar föräldrar att lämna bort sina barn vid cirka ett års ålder.

Vårt föräldraupprop Hållbar familjepolitik NU har i ett flertal artiklar uppmärksammat regeringen på detta och hur det strider mot FN:s barnkonvention (bl a i Dagens Samhälle 8 oktober 2014 och Göteborgs-Posten 28 december 2014), men bemötts med kompakt tystnad.

Denna strategi är ett slag i ansiktet på alla hundratusentals drabbade barn och unga, likaså alla föräldrar som kämpar så de blir sjuka för att ge barnen mer tid (Dagens Samhälle 13 januari 2015).

Om regeringen menar allvar med att efterleva FN:s barnkonvention och stärka barns rättigheter, räcker det inte med att stärka socialtjänsten men bibehålla förmynderiet mot alla föräldrar. Det är som att skaffa fler ambulanser för att få ner olyckorna i trafiken. Vi kräver därför frihet för föräldrar att själva disponera de cirka 10 000 kr/mån/barn som förskolan subventioneras med och välja den barnomsorg som passar deras barns behov bäst.

Susanne Nyman Furugård, journalist som arbetat med hållbar utveckling i näringslivet i drygt 20 år
Christian Sörlie Ekström, författare, civilingenjör och rådgivare i hållbarhetsfrågor

Det här inlägget postades i 2015. Bokmärk permalänken.