Myten om ”världens generösaste föräldraförsäkring”

Föräldraförsäkringen består av flera delar, varav föräldrapenningen utgör endast en del. Föräldrapenningen som oftast tas ut under barnets första 1,5 år må vara ekonomiskt generös i internationell jämförelse, men sedan tar en mycket ogin familjepolitik vid där samhället med ekonomiska styrmedel tvingar föräldrar att skiljas från sina barn, se Myten om ”det fria valet”. Vi har också länge haft det högsta skattetrycket i världen. Vi har alltså inte råd att stanna hemma som föräldrar i många andra europeiska länder har, utan vi måste ut och jobba och skiljas från barnet vid tidig ålder.